Get Adobe Flash player

Detské kurzy Laremiačik

V dnešnej dobe sa celý svet zlučuje a výsledkom je komunikácia medzi ľuďmi rôznych národností. Šance na zamestnanie sa značne zvyšujú  pre záujemcov, ktorí hovoria minimálne jedným až dvoma jazykmi. Pre naše deti je tento fakt ešte podstatnejší. Čím skôr sa začnú učiť druhý jazyk, tým skôr im dávame nádej na lepšiu budúcnosť.

V jazykovej škole LAREMIA s.r.o. veľmi dobre vieme, že najlepší čas na učenie sa cudzieho jazyka je počas doby, v ktorej sa deti učia svoj rodný jazyk, alebo aspoň tak skoro, ako sa dá. Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým rýchlejšie ho absorbuje a tým ľahšie bude neskôr  postupovať aj v iných jazykoch.  

Naša metóda:

Deti sa najlepšie učia aktívnym zapájaním a jazyk je zručnosť, ktorá sa takýmto spôsobom učí lepšie ako ktorákoľvek iná aktivita. Naše hodiny sú dynamické a interaktívne. Angličtina sa používa aktívne už od prvej hodiny a počas celej hodiny. Hry, piesne a ďalšie aktivity sú v angličtine a dokážu vtiahnuť deti do deja tak, aby boli aktívne  a dávajú im možnosť okamžite používať cudzí jazyk.

Stretnutia sú počas celého školského roka 1 - 2x týždenne po 30 - 55 min. v závislosti na veku. V skupine sú minimálne 3 deti a maximálne 6 detí. Takáto veľkosť skupiny zaručuje osobný prístup lektora a značný progres v používaní jazyka. Hodiny sú vedené skúsenými a trénovanými lektormi, ktorí kladú hlavný dôraz na rozvoj komunikačných zručností. Podľa veku detí sa do procesu postupne pridružuje aj nácvik čítania a písania.

LAREMIAČIK ponúka jazykové kurzy pre deti od 8 mesiacov v angličtine a od 3 rokov v nemčine a španielčine.

Prečo učiť deti jazyk už v tak skorom veku?

  • má pozitívny vplyv na intelektuálny rozvoj dieťaťa
  • obohacuje a zdokonaľuje mentálny rozvoj dieťaťa
  • dáva vyššiu pružnosť v myslení,  citlivosť na jazyk a posilňuje sluch pri počúvaní cudzieho jazyka
  • zlepšuje chápanie rodného jazyka
  • zvyšuje schopnosť dieťaťa komunikovať v prostredí, ktoré by inak nemalo šancu poznať
  • otvára dvere iným kultúram a pomáha deťom chápať a akceptovať aj iné národnosti
  • dáva dieťaťu výhodu v požiadavkách pri ďalšom vzdelávaní
  • zvyšuje pracovné príležitosti v kariére, kedy znalosť cudzieho jazyka je ozajstnou devízou

Príďte sa pozrieť na ukážkovú hodinu a pridajte sa k nám

Meniny má: Aloiz
Zajtra: Paulína